ຂະບວນການຜະລິດຕະພັນ

ຍາກອນ ZD

Milling

ZD (2)

ກິລາ

ຊິນ

ຊ້ອມແຫ້ງ

ZD (3)

ການກວດກາຄັ້ງທີ 1

ZD5

ສໍາເລັດຮູບ

zd6

ການກວດກາຄັ້ງທີ 2

ກາ zd7

ຊ້າດ

ການກວດກາຄັ້ງທີ 3

ການກວດກາຄັ້ງທີ 3

ການຍິງໃສ່ Glost

ການຍິງໃສ່ Glost

ການກວດກາຄັ້ງທີ 4

ການກວດກາຄັ້ງທີ 4

ການກວດກາຄັ້ງທີ 5

ການກວດກາຄັ້ງທີ 5

ກາມາດຕາ & ການຫຸ້ມຫໍ່

ກາມາດຕາ & ການຫຸ້ມຫໍ່


  • ເຟສບຸກ
  • ລິ້ງຄ໌
  • twitter
  • youtube